cart.general.title

Năng lượng tái tạo: Cơ hội và thách thức cho Việt Nam

Năng lượng tái tạo: Cơ hội và thách thức cho Việt Nam

Việt Nam cần triển khai thêm nhiều dự án năng lượng tái tạo hơn nữa (Ảnh: Đào Ngọc Thạch)

Năng lượng tái tạo là một trong những giải pháp quan trọng để giảm lượng khí thải nhà kính và ứng phó với biến đổi khí hậu. Năng lượng tái tạo được tạo ra từ các nguồn tự nhiên không ngừng tái tạo như gió, mặt trời, nước, địa nhiệt, sinh khối, v.v. Năng lượng tái tạo có nhiều lợi ích cho môi trường, kinh tế và xã hội, như:

 • Giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, giảm chi phí nhập khẩu và tăng an ninh năng lượng.
 • Tạo ra nhiều việc làm và thu nhập cho người dân, đặc biệt là ở các vùng nông thôn và miền núi.
 • Giảm ô nhiễm không khí, nước và đất, bảo vệ sức khỏe con người và đa dạng sinh học.
 • Góp phần thúc đẩy phát triển bền vững, công bằng và hòa bình.

Theo Bộ Công Thương, Việt Nam có tiềm năng lớn về năng lượng tái tạo, đặc biệt là năng lượng mặt trời và gió. Theo thống kê của Tổ chức Năng lượng tái tạo quốc tế (IRENA), tổng công suất lắp đặt năng lượng tái tạo của Việt Nam vào năm 2020 là 17.023 MW, chiếm 25,4% tổng công suất lắp đặt điện của cả nước1. Trong đó, năng lượng thủy điện chiếm 16.026 MW, năng lượng mặt trời chiếm 925 MW, năng lượng gió chiếm 70 MW và năng lượng sinh khối chiếm 2 MW1. Việt Nam cũng đã đặt mục tiêu tăng tỷ lệ năng lượng tái tạo trong cấu trúc nguồn điện lên 21% vào năm 2030 và 30% vào năm 20452.

Tuy nhiên, để phát triển năng lượng tái tạo một cách hiệu quả và bền vững, Việt Nam cần giải quyết một số thách thức và khó khăn, như:

 • Thiếu các chính sách hỗ trợ và ưu đãi cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực năng lượng tái tạo3.
 • Thiếu các cơ sở hạ tầng và kết nối lưới điện cho các dự án năng lượng tái tạo, đặc biệt là ở các vùng sâu, vùng xa và các đảo3.
 • Thiếu các công nghệ, thiết bị và nguồn nhân lực chuyên môn cao trong lĩnh vực năng lượng tái tạo3.
 • Thiếu sự tham gia và ý thức của cộng đồng và các bên liên quan trong việc sử dụng và bảo vệ các nguồn năng lượng tái tạo3.

Năng lượng tái tạo là một xu hướng không thể đảo ngược và là một cơ hội lớn cho Việt Nam để phát triển kinh tế xanh và thân thiện với môi trường. Để tận dụng tối đa tiềm năng này, Việt Nam cần có những giải pháp toàn diện và phù hợp, bao gồm:

 • Xây dựng và triển khai các chính sách, quy định và cơ chế hỗ trợ cho các dự án năng lượng tái tạo, như giá điện mua bán, thuế, tài chính, đất đai, v.v4.
 • Đầu tư và nâng cấp các cơ sở hạ tầng và lưới điện để kết nối và truyền tải các nguồn năng lượng tái tạo một cách an toàn và hiệu quả4.
 • Hợp tác và học hỏi các kinh nghiệm, công nghệ và thiết bị tiên tiến từ các nước phát triển trong lĩnh vực năng lượng tái tạo4.
 • Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng và năng lực trong lĩnh vực năng lượng tái tạo4.
 • Tuyên truyền và nâng cao nhận thức của cộng đồng và các bên liên quan về lợi ích và vai trò của năng lượng tái tạo, đồng thời khuyến khích các hành vi tiết kiệm và sử dụng hiệu quả năng lượng4.

Năng lượng tái tạo là một trong những giải pháp quan trọng để giảm lượng khí thải nhà kính và ứng phó với biến đổi khí hậu. Việt Nam có tiềm năng lớn về năng lượng tái tạo, nhưng cũng cần phải giải quyết một số thách thức và khó khăn để phát triển năng lượng tái tạo một cách hiệu quả và bền vững. Việt Nam cần có những giải pháp toàn diện và phù hợp, bao gồm cả các chính sách, cơ sở hạ tầng, công nghệ, nhân lực và nhận thức, để tận dụng tối đa tiềm năng của năng lượng tái tạo và hướng đến một nền kinh tế năng lượng sạch và thân thiện với môi trường.

Nguồn tham khảo:

 1. THỰC TRẠNG PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH Ở VIỆT NAM - SIS CERT
 2. Lượng phát thải nhiên liệu hóa thạch trên toàn cầu đang gia tăng
 3. Lượng khí thải CO2 toàn cầu tăng cao kỷ lục trong năm 2022
 4. COP27: Lượng CO2 phát thải từ nhiên liệu hóa thạch tăng cao kỷ lục