cart.general.title

Nền tảng về Tiêu chuẩn NET-ZERO dành cho doanh nghiệp

Báo cáo Đặc biệt về Biến đổi khí hậu toàn cầu với nhiệt độ gia tăng 1.5°C của Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi khí hậu (IPCC) (SR15, 2018) đã được công nhận rộng rãi như một cảnh báo rằng chúng ta phải giới hạn sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu lên 1.5°C so với mức công nghiệp trước đây và đạt được sự khí thải CO2 net-zero vào năm 2050 để có cơ hội tốt nhất tránh xa khỏi sự suy thoái biến đổi khí hậu thảm họa. Gần đây hơn, Báo cáo Đánh giá Thứ sáu về Biến đổi khí hậu của IPCC (2021) đã xác nhận rằng biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng đến mọi khu vực trên Trái đất, tác động của nó trở nên rõ rệt hơn dưới dạng thời tiết cực đoan, khô han tăng cường và nguy cơ cao về hỏa hoạn rừng.

Trước bối cảnh này, các công ty ngày càng thực hiện mục tiêu net-zero. Số lượng doanh nghiệp cam kết đạt được khí thải net-zero đã tăng mạnh, nhưng không phải tất cả các mục tiêu net-zero đều giống nhau. Mà không tuân theo một định nghĩa chung, các mục tiêu net-zero có thể không đồng nhất, và tác động tổng hợp của chúng bị giới hạn mạnh mẽ.

Trong khi sự quan tâm ngày càng tăng về các mục tiêu net-zero đại diện cho một cơ hội chưa từng có để thúc đẩy hành động khí hậu của doanh nghiệp, điều này cũng đã tạo ra nhu cầu cấp bách về việc hiểu chung 'net-zero' trong bối cảnh doanh nghiệp. Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp cần một khung cốt mạnh dựa trên khoa học để đặt ra mục tiêu net-zero. Nếu không, họ có nguy cơ tiếp tục đầu tư vào các mô hình kinh doanh không nhất quán với mục tiêu của Hiệp định Paris.

Thường xuyên qua một quy trình trong suốt đa bên, Sáng kiến Mục tiêu dựa trên khoa học (SBTi) đã phát triển tiêu chuẩn mạng dựa trên khoa học toàn cầu đầu tiên dành cho các công ty để đặt ra mục tiêu net-zero. Tiêu chuẩn Net-Zero mang lại sự tự tin cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp rằng mục tiêu của họ đồng nhất với những gì cần thiết cho một hành tinh ổn định, và nó cung cấp sự minh bạch về hành động khí hậu doanh nghiệp đối với nhiều bên liên quan.

1. Sáng kiến Mục tiêu dựa trên khoa học

SBTi là một tổ chức toàn cầu cho phép các công ty và tổ chức tài chính đặt ra mục tiêu giảm khí thải tham vọng theo khoa học khí hậu. Nó tập trung vào việc thúc đẩy các công ty trên khắp thế giới giảm nửa lượng khí thải trước năm 2030 và đạt được khí thải CO2 net-zero trước năm 2050.

Sáng kiến này là sự hợp tác giữa bốn tổ chức môi trường có uy tín nhất trên thế giới: CDP, Điểm chuyển đổi toàn cầu của Liên Hợp Quốc, Viện Nghiên cứu Tài nguyên Thế giới (WRI) và Quỹ Quốc tế Vì Thiên nhiên (WWF), và là cam kết của liên minh Chúng Tôi Có Nghĩa Là Kinh Doanh.

SBTi xác định và thúc đẩy việc thiết lập mục tiêu dựa trên khoa học tốt nhất, cung cấp sự hỗ trợ kỹ thuật cho các công ty và tổ chức tài chính và đảm bảo sự theo dõi và báo cáo đầy đủ và minh bạch về tiến trình.

2. Tiêu chuẩn Net-Zero

Tiêu chuẩn Net-Zero của SBTi cung cấp hướng dẫn cụ thể về việc đặt ra mục tiêu net-zero và đảm bảo rằng mục tiêu của các công ty dựa trên khoa học và đủ mạnh để giảm thiểu nguy cơ biến đổi khí hậu.

Tiêu chuẩn này đặt ra các yêu cầu cụ thể về việc giảm khí thải và tiến trình tiếp cận net-zero. Nó yêu cầu các công ty:

  • Giảm lượng khí thải toàn cầu theo con số xác định bởi khoa học để đạt mức giảm thiểu cần thiết để đối phó với biến đổi khí hậu.
  • Phát triển một lộ trình rõ ràng và hợp lý để giảm lượng khí thải net-zero, bao gồm các mục tiêu trung hạn và dài hạn.
  • Theo dõi và báo cáo tiến trình một cách đầy đủ và minh bạch.

Bằng cách tuân theo Tiêu chuẩn Net-Zero của SBTi, các công ty có thể đảm bảo rằng mục tiêu net-zero của họ được thiết lập dựa trên khoa học và có khả năng đối phó với biến đổi khí hậu một cách hiệu quả.

3. Lợi ích của Tiêu chuẩn Net-Zero

Tuân theo Tiêu chuẩn Net-Zero của SBTi mang lại nhiều lợi ích cho các công ty và tổ chức tài chính, bao gồm:

  • Củng cố sự tự tin và uy tín của công ty trong việc đối phó với biến đổi khí hậu.
  • Đảm bảo tính minh bạch và theo dõi tiến trình một cách đầy đủ.
  • Tạo sự hiểu biết và động viên từ các bên liên quan, bao gồm nhà đầu tư, khách hàng và cộng đồng.
  • Thúc đẩy hành động hiệu quả để giảm thiểu nguy cơ biến đổi khí hậu và đảm bảo mô hình kinh doanh bền vững.

SBTi và Tiêu chuẩn Net-Zero của nó đã đóng vai trò quan trọng trong việc định hình cách các công ty đối phó với biến đổi khí hậu và đặt ra mục tiêu net-zero một cách khoa học và hiệu quả. Chúng cung cấp một cơ cấu toàn cầu để đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả và đáng tin cậy trong việc thúc đẩy hành động khí hậu toàn cầu. Đối với các công ty quan tâm đến việc giảm khí thải và thúc đẩy hành động khí hậu, việc tuân theo Tiêu chuẩn Net-Zero của SBTi có thể giúp họ thực hiện mục tiêu net-zero một cách hiệu quả và đáng tin cậy.

4. Quá trình phát triển tiêu chuẩn Net-Zero

SBTi đã khởi đầu giai đoạn xác định phạm vi làm việc vào năm 2019 để phát triển một khung cho phép các công ty thiết lập mục tiêu Net-Zero mạnh mẽ và đáng tin cậy phù hợp với tương lai 1,5°C. Quá trình phát triển tiêu chuẩn chính thức bắt đầu sau khi SBTi công bố Cơ sở cho việc thiết lập mục tiêu Net-Zero trong lĩnh vực doanh nghiệp vào tháng 9 năm 2020. Sau khi công bố, SBTi đã tổ chức một Nhóm Chuyên gia Net-Zero chuyên biệt (EAG), là cơ quan xây dựng sự đồng thuận chính cho dự án.

Sau đó, SBTi đã phát triển các tiêu chí và hướng dẫn chi tiết trong cuộc thảo luận thường xuyên với EAG, cũng như với các Nhóm Tư vấn Khoa học và Kỹ thuật của SBTi. SBTi đã yêu cầu phản hồi từ các bên liên quan để cải thiện tiêu chuẩn thông qua hai cuộc thảo luận công cộng và một cuộc thử nghiệm công ty. Tiêu chuẩn đã được công bố vào ngày 28 tháng 10 năm 2021.

Nền cho Tiêu chuẩn Net-Zero doanh nghiệp

Hình 1: Một tóm tắt các cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển Tiêu chuẩn Net-Zero.

5. Mối quan hệ của Tiêu chuẩn với các tài liệu SBTi quan trọng khác

Bảng dưới đây mô tả một số tài liệu quan trọng của SBTi mà các công ty có thể thấy hữu ích khi thiết lập mục tiêu. Tất cả tài liệu, bao gồm các bản dịch, có thể được tìm thấy trên trang web SBTi ở các phần Tài nguyên và Net-Zero.

Bảng 1: Một bản đồ của các tài liệu quan trọng của SBTi mà các công ty nên tham khảo khi thiết lập mục tiêu khoa học Net-Zero.

Chủ đề

Tài liệu

Mô tả

Các cam kết mục tiêu

Thư cam kết

Các công ty muốn đặt ra mục tiêu thông qua SBTi - cả về cam kết gần hạn và cam kết net-zero - nên hoàn thành và gửi thư cam kết.

SBTi Đánh giá Mục tiêu Đơn xin dành cho Doanh nghiệp Nhỏ và Trung bình (SMEs)

SMEs sử dụng quy trình được tối ưu hóa để đặt mục tiêu theo khoa học về biến đổi khí hậu cho cả mục tiêu gần hạn và mục tiêu net-zero. Lựa chọn này cho phép SMEs tránh qua bước ban đầu của cam kết đặt mục tiêu dựa trên khoa học và quy trình đánh giá mục tiêu thường xuyên và lập tức đặt mục tiêu khoa học gần hạn cho phạm vi khí quyển 1 và 2 và tùy chọn, mục tiêu net-zero, bằng cách chọn từ một số tùy chọn mục tiêu được xác định trước.

Tài nguyên nền và kỹ thuật

Nền tảng cho việc đặt ra mục tiêu net-zero trong lĩnh vực doanh nghiệp

Bài báo này nêu bật các nền tảng khái niệm cho mục tiêu net-zero dựa trên khoa học cho lĩnh vực doanh nghiệp.

Các Lộ trình đến Net-Zero: Tóm tắt Kỹ thuật SBTi

Sản phẩm được sản xuất trong sự hợp tác với hơn mười hai nhà khoa học tiên phong, tác giả chính của IPCC và các chuyên gia về giảm thiểu, bản tóm tắt kỹ thuật này cung cấp một cái nhìn tổng quan về cách SBTi chọn lựa trình tự giảm thiểu để thúc đẩy hành động.

FAQ về Giảm thiểu Ngoài chuỗi giá trị

SBTi đang tiếp tục công việc về việc giảm thiểu ngoài chuỗi giá trị. FAQ này sẽ được sử dụng để cung cấp thông tin và cập nhật trong quá trình này.

Đặt ra mục tiêu

Hướng dẫn Bắt đầu cho việc Đặt mục tiêu Dựa trên Khoa học

Một biểu đồ dòng đơn giản, bước theo bước, giúp các công ty hiểu cách đặt ra mục tiêu dựa trên khoa học trong tình huống cụ thể của họ.

Tiêu chuẩn Net-Zero

Tài liệu này cung cấp hướng dẫn, tiêu chí và khuyến nghị để hỗ trợ các công ty đặt ra mục tiêu net-zero thông qua SBTi. Các tiêu chuẩn Net-Zero được liệt kê trong Chương 7 của tài liệu này.

Tiêu chuẩn Net-Zero: Tiêu chí

Các tiêu chuẩn mà các mục tiêu net-zero của các công ty phải đáp ứng để được SBTi chấp thuận dựa trên khoa học. Đây là một phiên bản độc lập của chương 7 trong tài liệu này.

Công cụ Net-Zero

Công cụ đặt ra mục tiêu để tính toán các mục tiêu dựa trên khoa học dài hạn theo Tiêu chuẩn Net-Zero.

Hợp thức hóa mục tiêu của bạn (SMEs)

Các công ty đã đặt ra mục tiêu gần hạn và net-zero nên làm theo các hướng dẫn sau đây để hợp thức hóa mục tiêu của họ.

Báo cáo Tiến trình 2021

Báo cáo này giới thiệu báo cáo tiến trình thường niên của SBTi, giới thiệu các mức tiêu chuẩn hiện tại, tiến trình quản lý và mô tả các chuyến đi của các công ty theo đuổi các mục tiêu dựa trên khoa học và net-zero.