cart.general.title

Nguyên tắc tỷ lệ giữa gió cấp 1 và cấp 2 là gì?

Bạn có nghĩ rằng vận hành lò hơi chỉ đơn giản là tăng hoặc giảm lượng nhiên liệu? Hay bạn nghĩ rằng bạn đã hiểu rõ các vấn đề liên quan đến vận hành và điều chỉnh sau khi vận hành lò hơi vài ngày? Bạn có thể thảo luận trên giấy với những lý thuyết nửa vời mà bạn học được từ giáo viên? Vận hành lò hơi có thể rất dễ dàng, nhưng muốn học tốt thì thật sự rất khó!

quạt thổi tầng sôi
Quạt cấp 1 lò hơi tầng sôi tuần hoàn

Nguyên tắc tỷ lệ giữa gió cấp 1 và cấp 2 là gì?

Nguyên tắc chung của tỷ lệ gió cấp 1 và gió cấp 2 như sau: gió cấp 1 kiểm soát nhiệt độ lò và gió cấp 2 điều chỉnh lượng oxy.
  • Khi tải nhỏ hơn 35%, lượng gió cấp 1 được giữ không thay đổi để đảm bảo không vượt quá hoặc gần điểm sôi hoàn toàn, tại thời điểm này, gió cấp 1 thường từ 15-30%.
  • Khi tải vượt quá giá trị này, lượng gió cấp 1 và cấp 2 được tăng lên theo mức độ sôi, nhiệt độ lò và hàm lượng oxy tương ứng.
  • Khi tải đã tăng lên 65% trở lên, lượng gió cấp 1 về cơ bản ngừng thay đổi. Sau đó, theo sự thay đổi của oxy và nhiệt độ lò, lượng gió cấp 2 được liên tục tăng lên cho đến khi đạt được lưu lượng gió tương ứng ở mức bay hơi tối đa.
Dưới tiền đề của nhiệt độ lò thích hợp, tốc độ gió cấp 2 nên được tăng lên càng nhiều càng tốt và tốc độ không khí sơ cấp nên được giảm, điều này có lợi cho việc đốt cháy theo giai đoạn hiệu của nồi hơi tầng sôi tuần hoàn, và cũng có lợi cho việc giảm phát thải NOx và SOx.

quạt thổi tầng sôi
Quạt cấp 2 lò hơi tầng sôi tuần hoàn

Tỷ lệ gió và nhiên liệu khó điều chỉnh hơn, nhưng nó không là gì so với tỷ lệ gió cấp 1 và gió cấp 2!

Việc điều chỉnh tỷ lệ gió khá là rắc rối, (tỷ lệ gió cấp 1 và cấp 2, tỷ lệ không khí trên và dưới, tỷ lệ không khí cấp trước và sau), tỷ lệ gió cấp 1 và cấp 2 rất dễ thực hiện, và lượng gió cấp 1 có thể tăng hoặc giảm thích hợp theo sự thay đổi của nhiệt độ lò, với tiền đề đảm bảo lưu lượng gió tối thiểu để sôi và phạm vi thay đổi không lớn lắm.

  1. Trong lò hơi tầng sôi tuần hoàn, nhiệm vụ chính của quạt sơ cấp là đưa không khí vào hộp gió và thông qua ghi lò để làm sôi nhiên liệu trong lò. Gió tầng sôi sơ cấp là lưu chất chính để gia nhiệt và mang vào trong lò. Độ lớn của tốc độ gió cấp 1 quyết định độ sôi của vật liệu và điều chỉnh nhiệt độ trong lò. Gió cấp 1 cũng là nguồn không khí sử dụng cho việc thổi liệu nên lượng gió cấp 1 lớn nhất trong lò hơi tầng sôi tuần hoàn, chiếm hơn 60% tổng lượng tiêu thụ.
  2. Mục đích chính của quạt cấp 2 của lò hơi tầng sôi tuần hoàn là bổ sung oxy đốt cháy trong lò và tăng cường trộn nhiên liệu. Do tỷ trọng lớn của khối lượng gió cấp 2 trong nồi hơi tầng sôi tuần hoàn, nhu cầu về gió cấp 2  chỉ chiếm khoảng 40% tổng khối lượng không khí. Áp suất gió cấp 2 cũng nhỏ hơn áp suất của gió cấp 1, do đó công suất của quạt cấp 2 cũng nhỏ hơn so với quạt cấp 1
  3. Nguyên tắc chung của gió cấp 1 và gió cấp 2 là: gió cấp 1 kiểm soát nhiệt độ lò và gió cấp 2 kiểm soát lượng oxy. Đồng thời, giá trị áp suất âm của cửa thao tác được kiểm soát bằng cách điều chỉnh quạt hút.
  4. Thiết kế của mỗi lfo hơi là khác nhau, tỷ lệ gió cấp 1 và cấp 2 không giống nhau, tỷ lệ cần được điều chỉnh theo yêu cầu thiết kế cụ thể và tỷ lệ lưu lượng gió của lò hơi không thể được điều chỉnh theo kinh nghiệm của người khác. Để giảm lượng NOx phát sinh trong quá trình vận hành lò hơi, hãy cố gắng đảm bảo rằng nhiên liệu đạt được trạng thái sôi trong lò bằng quạt cấp 1.

quạt thổi tầng sôi
Quạt gió bổ sung cho buồng đốt