cart.general.title

SBTi là gì?

Biến đổi khí hậu là một trong những thách thức lớn nhất mà nhân loại đối mặt trong thế kỷ 21

Biến đổi khí hậu là một trong những thách thức lớn nhất mà nhân loại đối mặt trong thế kỷ 21. Với tác động tiêu cực đối với môi trường, xã hội và kinh tế, việc kiểm soát biến đổi khí hậu trở thành mục tiêu cấp bách. Một trong những cách quan trọng để đối phó với biến đổi khí hậu là thiết lập các mục tiêu giảm lượng khí nhà kính dựa trên cơ sở khoa học, và đó chính là mục tiêu của Science-Based Target Initiative (SBTi).

SBTi là gì?

"SBTi" là viết tắt của "Science Based Targets initiative" - một sáng kiến do Hiệp ước Toàn cầu của Liên hợp quốc (UN Global Compact), Viện Tài nguyên Thế giới (WRI) và Carbon Disclosure Project (CDP) đồng sáng lập. Mục tiêu của SBTi là đảm bảo rằng các doanh nghiệp, tổ chức và chính phủ thiết lập mục tiêu giảm lượng khí nhà kính của họ dựa trên cơ sở khoa học về biến đổi khí hậu.

SBTi là gì?

SBTi cung cấp các mục tiêu giảm phát thải dựa trên khoa học cho các doanh nghiệp và tổ chức. Các doanh nghiệp và tổ chức tham gia SBTi có thể đạt được nhiều lợi ích, bao gồm tăng cường uy tín và danh tiếng của họ, giảm chi phí và tăng hiệu quả hoạt động, và đáp ứng nhu cầu của khách hàng và nhà đầu tư về một môi trường lành mạnh. Ngoài ra, các doanh nghiệp và tổ chức tham gia SBTi cũng có thể đóng góp vào việc giảm thiểu lượng khí thải carbon đưa vào khí quyển, giúp giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. Điều này đòi hỏi các tổ chức xem xét các yếu tố như lịch sử thải ra khí nhà kính, cơ hội giảm thiểu tác động tiềm năng và nguồn cung cấp năng lượng sạch.

Vai trò của SBTi?

SBTi tạo ra cơ hội cho các tổ chức và doanh nghiệp để tham gia vào cuộc đấu tranh chống biến đổi khí hậu

SBTi không chỉ tạo ra cơ hội cho các tổ chức và doanh nghiệp để tham gia vào cuộc đấu tranh chống biến đổi khí hậu mà còn đảm bảo rằng họ đang hành động dựa trên cơ sở khoa học và có tác động thực sự. Điều này đóng góp quan trọng vào việc đạt được các mục tiêu toàn cầu về biến đổi khí hậu và bảo vệ tương lai của hành tinh chúng ta.

Khi các tổ chức tham gia vào SBTi và đạt được các mục tiêu giảm khí nhà kính của họ, họ đang đóng góp vào việc giảm thiểu tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu. Điều này có lợi ích cho môi trường, xã hội và kinh tế, bao gồm giảm nguy cơ biến đổi khí hậu cực đoan, tạo ra nhiều cơ hội kinh doanh mới trong lĩnh vực năng lượng sạch và giảm chi phí vận hành.

SBTi đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hành động chống biến đổi khí hậu dựa trên cơ sở khoa học. Nó đã thúc đẩy sự đổi mới và thay đổi cách chúng ta làm kinh doanh, với tầm ảnh hưởng lớn đối với xã hội và môi trường. Trong tương lai, SBTi sẽ tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong việc xây dựng một tương lai bền vững cho hành tinh chúng ta, và nó cần sự hợp tác của tất cả mọi người để đạt được điều này.

Thành tựu của SBTi

SBTi đã đạt được một số thành tựu ấn tượng trong việc thúc đẩy hành động chống biến đổi khí hậu:

 1. Sự tham gia rộng rãi: Ngày càng nhiều doanh nghiệp và tổ chức trên toàn thế giới đã tham gia vào SBTi và đã hoặc đang thiết lập các mục tiêu giảm khí nhà kính dựa trên cơ sở khoa học. Điều này đã tạo ra sự lan rộng của hành động tích cực để giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.
 1. Tác động lớn: Những mục tiêu giảm khí nhà kính dựa trên khoa học của các tổ chức tham gia SBTi thường rất tham vọng và đòi hỏi những nỗ lực lớn. Điều này đã giúp giảm lượng khí nhà kính thải ra một cách đáng kể và đóng góp vào việc kiểm soát biến đổi khí hậu.
 1. Chứng minh giảm khí nhà kính hiệu quả: Các tổ chức tham gia vào SBTi thường phải chứng minh rằng họ đã giảm lượng khí nhà kính theo các tiêu chuẩn khoa học. Điều này đảm bảo rằng họ không chỉ đặt mục tiêu mà còn thực hiện nỗ lực thực tế để đạt được chúng.
 1. Khích lệ đổi mới công nghệ và thái độ: Để đạt được các mục tiêu giảm khí nhà kính, các tổ chức thường phải đầu tư vào các công nghệ và phương pháp mới. Điều này đã khích lệ sự đổi mới trong các ngành công nghiệp và thúc đẩy sự phát triển của năng lượng sạch và bền vững.

Tuy SBTi đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, nhưng còn rất nhiều thách thức phía trước. Cần tiếp tục khuyến khích sự tham gia của nhiều tổ chức và doanh nghiệp hơn nữa, đặc biệt là trong các ngành công nghiệp có tác động môi trường lớn. SBTi cũng phải theo dõi và đảm bảo rằng các mục tiêu giảm khí nhà kính được thực hiện và đạt được theo các kế hoạch.

Doanh nghiệp cần xây dựng độ dốc giảm phát thải khoa học phù hợp với đường biên độ nhiệt độ 1,5°C theo danh mục ngành

Doanh nghiệp cần xây dựng độ dốc giảm phát thải khoa học phù hợp với đường biên độ nhiệt độ 1,5°C theo danh mục ngành

Trong tương lai, SBTi có thể phải điều chỉnh và cập nhật tiêu chuẩn của nó để phản ánh sự phát triển của khoa học và công nghệ. Sự phát triển này cần được thúc đẩy và hỗ trợ bởi tất cả mọi người, từ các nhà khoa học đến doanh nghiệp và chính phủ.

Làm thế nào để đạt được mục tiêu của SBTi?

Để đạt được mục tiêu của SBTi, các doanh nghiệp và tổ chức cần tuân thủ một quy trình gồm 5 bước:

 • Commit (Cam kết): Bước đầu tiên là cam kết. Tổ chức hoặc doanh nghiệp quyết định cam kết việc thiết lập mục tiêu giảm lượng khí nhà kính dựa trên cơ sở khoa học. Cam kết này thể hiện ý định của họ tham gia vào SBTi và đóng góp vào cuộc đấu tranh chống biến đổi khí hậu.
 • Develop (Phát triển): Sau khi cam kết, tổ chức bắt đầu phát triển mục tiêu giảm phát thải dựa trên cơ sở khoa học. Điều này đòi hỏi làm việc với các chuyên gia và sử dụng dữ liệu khoa học để xác định mục tiêu cụ thể, nhằm giảm lượng khí nhà kính phát ra từ hoạt động của họ.
 • Submit (Trình bày): Bước này liên quan đến việc trình bày mục tiêu giảm khí nhà kính của bạn cho SBTi để được xác nhận chính thức. SBTi sẽ kiểm tra và xác minh tính khoa học và hiệu quả của mục tiêu trước khi chấp nhận chúng.
 • Communicate (Thông báo): Sau khi mục tiêu được xác nhận, tổ chức cần thông báo cho các bên liên quan, bao gồm nhân viên, cổ đông, khách hàng và cộng đồng. Thông báo này giúp tạo sự nhận thức và động viên sự hỗ trợ cho các biện pháp giảm khí nhà kính.
 • Disclose (Báo cáo): Cuối cùng, tổ chức phải báo cáo lượng khí thải toàn công ty và theo dõi tiến độ mục tiêu hàng năm. Điều này đảm bảo tính minh bạch và đáng tin cậy và giúp theo dõi việc đạt được mục tiêu.

Quy trình này giúp đảm bảo rằng mục tiêu giảm khí nhà kính được thiết lập dựa trên cơ sở khoa học và có tính hiệu quả, và rõ ràng được thông báo và báo cáo.

SBTi có ảnh hưởng gì đến chính phủ không?

SBTi không có ảnh hưởng trực tiếp đến chính phủ. Tuy nhiên, các chính phủ có thể đóng vai trò quan trọng trong việc đạt được mục tiêu "net zero" bằng cách đưa ra các chính sách và quy định hỗ trợ các doanh nghiệp và tổ chức trong việc giảm thiểu lượng khí thải carbon đưa vào khí quyển. Dưới đây là một số cách chính phủ có thể ảnh hưởng đối với SBTi:

 • Tham gia và hỗ trợ: Chính phủ có thể tham gia vào các hoạt động của SBTi bằng cách trở thành đối tác hoặc cung cấp hỗ trợ tài chính. Điều này giúp đảm bảo hoạt động của SBTi được thực hiện một cách hiệu quả và bền vững.
 • Thúc đẩy và hỗ trợ các doanh nghiệp: Chính phủ có thể thúc đẩy các doanh nghiệp và tổ chức trong lãnh thổ của họ tham gia vào SBTi và thiết lập mục tiêu giảm lượng khí nhà kính dựa trên cơ sở khoa học. Họ có thể cung cấp thông tin và hỗ trợ kỹ thuật để giúp các tổ chức thực hiện các mục tiêu này.
 • Đặt ra mục tiêu quốc gia và khu vực: Chính phủ có thể thiết lập các mục tiêu giảm lượng khí nhà kính cho quốc gia hoặc khu vực của họ dựa trên cơ sở khoa học và sử dụng hướng dẫn và tiêu chuẩn của SBTi. Điều này giúp đảm bảo rằng các mục tiêu này phản ánh sự cần thiết để kiểm soát biến đổi khí hậu.
 • Tạo ra chính sách và quy định mới: Chính phủ có thể đặt ra các chính sách và quy định mới liên quan đến biến đổi khí hậu dựa trên hướng dẫn và tiêu chuẩn của SBTi. Điều này giúp tạo ra một môi trường kinh doanh và sản xuất tích cực để giảm lượng khí nhà kính.
 • Theo dõi và đánh giá: Chính phủ có thể theo dõi và đánh giá tiến trình của các tổ chức và doanh nghiệp trong việc đạt được các mục tiêu giảm khí nhà kính dựa trên cơ sở khoa học. Điều này giúp đảm bảo tính hiệu quả và đáng tin cậy của các cam kết và biện pháp chống biến đổi khí hậu.

Việt Nam cam kết mạnh mẽ giảm khí thải nhà kính

Việt Nam cam kết mạnh mẽ giảm khí thải nhà kính

Chính phủ có tiềm năng lớn để hỗ trợ và ảnh hưởng đối với SBTi, và sự hợp tác giữa chính phủ, doanh nghiệp và tổ chức xã hội có thể đóng góp đáng kể vào cuộc chiến chống biến đổi khí hậu và đảm bảo tính hiệu quả của các cam kết và biện pháp.