cart.general.title

10 bước xây dựng chiến lược Net Zero hiệu quả

Xây dựng một chiến lược Net Zero hiệu quả không chỉ là một cam kết mục tiêu mà còn là một hệ thống tích hợp và bền vững. Chiến lược này cần kết hợp chặt chẽ giữa lợi ích doanh nghiệp và sự bảo vệ môi trường.

Chiến lược Net Zero bao gồm 10 bước chính sau:

 1. Đánh giá Carbon Footprint Hiện Tại: Bước đầu tiên là đánh giá lượng khí nhà kính mà doanh nghiệp phát thải hiện tại. Điều này giúp hiểu rõ nguyên nhân gốc rễ của mô hình phát thải và đặt nền tảng cho việc đưa ra các quyết định cụ thể để giảm thiểu ảnh hưởng của doanh nghiệp đối với môi trường.
 2. Đặt Mục Tiêu Net Zero: Việc xác định một mục tiêu cụ thể và đo lường được giúp doanh nghiệp tập trung nỗ lực vào hướng giảm khí nhà kính. Mục tiêu này có thể đạt được thông qua việc sử dụng nguồn năng lượng tái tạo, tối ưu hóa quy trình sản xuất và thậm chí mua lại giấy phép khí nhà kính.
 3. Chọn Lựa Năng Lượng Tái Tạo: Việc chọn lựa nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời, gió, hoặc năng lượng thủy điện là quan trọng để giảm phát thải từ nguồn năng lượng, đồng thời đóng góp vào mục tiêu Net Zero.
 4. Tối Ưu Hóa Hiệu Suất Năng Lượng: Việc điều chỉnh và tối ưu hóa các quy trình sản xuất và vận hành giúp giảm tiêu thụ năng lượng và đồng thời tăng hiệu suất.
 5. Ưu Tiên Giao Thức Xanh: Việc sử dụng vật liệu và công nghệ thân thiện với môi trường trong sản xuất và xây dựng là một bước quan trọng để giảm tác động xấu của doanh nghiệp đối với môi trường.
 6. Chính Sách Hỗ Trợ Nhân Sự: Nhân sự đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện chiến lược Net Zero, và chính sách hỗ trợ có thể tạo động lực cho họ.
 7. Theo Dõi và Báo Cáo: Theo dõi và báo cáo giúp doanh nghiệp theo dõi tiến độ và hiệu suất của chiến lược Net Zero.
 8. Hợp Tác và Liên Kết: Hợp tác với đối tác kinh doanh và cộng đồng có thể tăng cường tiềm năng thành công của chiến lược.
 9. Giáo Dục và Thông Tin: Giáo dục nhân viên và khách hàng giúp tạo ra sự hiểu biết và hỗ trợ từ cộng đồng.
 10. Ứng Phó với Biến Đổi Khí Hậu: Đảm bảo rằng chiến lược cũng bao gồm các biện pháp ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu giúp doanh nghiệp trở nên linh hoạt và bền vững.

Bằng cách tích hợp những bước này vào chiến lược Net Zero, doanh nghiệp không chỉ đạt được mục tiêu của mình mà còn tạo ra giá trị bền vững cho môi trường và xã hội. Quyết định hành động một cách có trách nhiệm không chỉ là lợi ích cho doanh nghiệp mà còn góp phần vào một tương lai bền vững cho toàn cầu.

xây dựng chiến lược Net Zero
Xây dựng chiến lược Net Zero, cùng nhau hướng đến tương lai xanh (Image by Freepik)

Một số doanh nghiệp đã thành công trong việc đạt được mục tiêu Net Zero:

 • Google: Google đã cam kết đạt được mục tiêu Net Zero vào năm 2030. Để đạt được mục tiêu này, Google đã thực hiện một số biện pháp, bao gồm:
  • Sử dụng 100% năng lượng tái tạo cho các hoạt động của mình.
  • Tối ưu hóa hiệu suất năng lượng trong các trung tâm dữ liệu của mình.
  • Giảm lượng khí thải trong các hoạt động vận tải của mình.
 • IKEA: IKEA đã cam kết đạt được mục tiêu Net Zero vào năm 2030. Để đạt được mục tiêu này, IKEA đã thực hiện một số biện pháp, bao gồm:
  • Sử dụng vật liệu tái chế và có thể tái chế trong các sản phẩm của mình.
  • Giảm lượng khí thải trong các hoạt động vận tải của mình.
  • Trồng cây để hấp thụ khí thải.
 • Nestlé: Nestlé đã cam kết đạt được mục tiêu Net Zero vào năm 2050. Để đạt được mục tiêu này, Nestlé đã thực hiện một số biện pháp, bao gồm:
  • Sử dụng năng lượng tái tạo cho các hoạt động của mình.
  • Giảm lượng nước sử dụng trong các hoạt động sản xuất của mình.
  • Tăng cường tái chế và tái sử dụng.

Những doanh nghiệp này đã đạt được thành công trong việc đạt được mục tiêu Net Zero thông qua việc thực hiện một số biện pháp cụ thể, bao gồm:

 • Sử dụng năng lượng tái tạo: Đây là một trong những biện pháp quan trọng nhất để giảm phát thải khí nhà kính. Các doanh nghiệp có thể sử dụng năng lượng mặt trời, gió, hoặc thủy điện để thay thế cho năng lượng hóa thạch.
 • Tối ưu hóa hiệu suất năng lượng: Các doanh nghiệp có thể giảm lượng năng lượng tiêu thụ bằng cách cải thiện hiệu suất của các thiết bị và quy trình.
 • Giảm lượng khí thải trong các hoạt động vận tải: Các doanh nghiệp có thể giảm lượng khí thải trong các hoạt động vận tải bằng cách sử dụng phương tiện giao thông thân thiện với môi trường hơn hoặc thay đổi phương thức vận tải.
 • Sử dụng vật liệu tái chế và có thể tái chế: Các doanh nghiệp có thể giảm lượng chất thải bằng cách sử dụng vật liệu tái chế và có thể tái chế trong các sản phẩm và quy trình của mình.
 • Trồng cây: Cây có thể hấp thụ khí thải carbon dioxide từ khí quyển. Các doanh nghiệp có thể trồng cây để bù đắp cho lượng khí thải mà họ không thể giảm được.

Các doanh nghiệp khác có thể học hỏi từ những ví dụ thành công này để xây dựng chiến lược Net Zero của riêng mình.

Naan - Đồng hành cùng doanh nghiệp, xây dựng chiến lược Net Zero, cùng nhau hướng đến tương lai xanh.